Om EAG Entreprenad

År 1989 fusionerades Nisse Anderssons Åkeri i Östersund och BG Erikssons Gräv i Brunflo. Två bolag som då varit verksamma var för sig i 40 respektive 25 år bildade EAG Entreprenad AB med bas i Brunflo.

Efterkommande generationer har sedan fortsatt att bygga upp och utveckla det starka varumärke som är förknippat med det jämtländska EAG och vår verksamhet sträcker sig idag över länsgränsen.

Med den bredd och kompetens som finns inom vårt företag kan vi erbjuda våra kunder professionella och kostnadseffektiva lösningar på de flesta förekommande arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen.

Väl utförda uppdrag och ett trevligt och engagerat bemötande har skapat vår position som ett ledande tjänsteföretag inom branschen.

Verksamheten

Med stor täckning och hög kompetens kan vi erbjuda ett brett utbud inom alla
förekommande maskin- och transporttjänster samt entreprenader inom bygg-
och anläggningssektorn.

Arbetsmiljö

Inom företaget finns verksamheter som kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi ser det som självklart att företaget och all personal följer de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Personal

Personalen är vår största och viktigaste resurs. Många av dem bor i närområdet och har därmed en stark lokal förankring. De är väl kända av kunder och övrig lokalbefolkning. Detta borgar för ett stort personligt ansvar och engagemang avseende utförande och kvalitet.

Miljö

Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekter i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp vill vi bidraga till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är:

Att erbjuda och producera tjänster och produkter på ett sådant sätt att våra kunders förväntningar tillfredsställs

Att skapa tilltro till vår förmåga att leverera önskad kvalitet samt att fortlöpande upprätthålla denna är vår målsättning.

Att ge alla medarbetare förutsättningar för att kunna uppfylla högt ställda krav och ta ansvar för kvaliteten i det egna arbetet.

Att arbeta mot en nollvision när det gäller kvalitetsfel, genom att ständigt utveckla vårt sätt att arbeta.

Följ oss på sociala medier

EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Ett säkert vårtecken är när sanden sopas bort. ☀️
Vi har påbörjat sandupptagning på flera platser. Behöver ni hjälp med sandupptagning ?! Vi har både större och mindre maskiner för att utföra sopning/upptagning. 😃👍🏻 Kontakta oss på 063-22300 #eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #hjullastare #grävmaskin #sandupptagning #sopning
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Vårat nyaste tillskott i maskinparken💫😃👍🏻
En Volvo FH13 540 kranlastväxlare som Ronnie ska köra.
Utrustad med kran på 30tm med rotator, 6 st utskjut, skopa, grip m.m
Behov av kranbil ? Tveka inte att kontakta oss på 063-22300
#eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #kranbilar #lastväxlare #lastbilar
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Vindkraftsprojekt i Viksjö där vi har Rolle och Anders på plats åt HSTA 💫
#eagentreprenad #hsta #vitäckerheladittbehov
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB är på EAG Entreprenad AB.
För att hålla maskinparken i drift krävs emellanåt lite ”kärlek & omsorg”.
På vår verkstad i Brunflo är det Stefan som fixar de flesta förekommande verkstadsarbetena med bravur.
Som synes är han även en hejare på att steka kolbullar.
#eagentreprenad #vitäckerheladittbehov #dumpers #hjullastare #lastbilar #kranbilar #grävmaskiner #kolbullar
@ EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
En solig start på veckan☀️ Viktor har flyttat vår EC140 från Odensala till Frösön där Fredrik ska gräva m.m med fin utsikt mot de jämtländska fjällen.
Östersunds kommun är uppdragsgivare 😎👍🏻 #eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #grävmaskiner #lastbilar #kranbilar #hjullastare #dumpers
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Vi avslutar veckan med en transport och etablering av bodar på Östersunds flygplats åt Treeab Bygg.
Trevlig helg på er ☀️😎👍🏻 #eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #kranbilar #lastväxlare #hjullastare #dumpers #palfinger #grävmaskiner