Väghyvlar/bandschaktare

Modell

Beskrivning

Tillbehör

Cat 140M

Väghyvel, 18 ton

Maskinstyrning Trimble, Tvärfall, Sidovinge

Komatsu D51PX-24

Bandschaktare 13 ton

Maskinstyrning Leica

Väghyvlar/bandschaktare

Modell: Cat 140M
Beskrivning: Väghyvel, 18 ton
Tillbehör: Maskinstyrning Trimble, Tvärfall, Sidovinge

Modell:Komatsu D51PX-24 
Beskrivning: Bandschaktare, 13 ton
Tillbehör: Maskinstyrning Leica