Om EAG Entreprenad

År 1989 fusionerades Nisse Anderssons Åkeri i Östersund och BG Erikssons Gräv i Brunflo. Två bolag som då varit verksamma var för sig i 40 respektive 25 år bildade EAG Entreprenad AB med bas i Brunflo.

Efterkommande generationer har sedan fortsatt att bygga upp och utveckla det starka varumärke som är förknippat med det jämtländska EAG och vår verksamhet sträcker sig idag över länsgränsen.

Med den bredd och kompetens som finns inom vårt företag kan vi erbjuda våra kunder professionella och kostnadseffektiva lösningar på de flesta förekommande arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen.

Väl utförda uppdrag och ett trevligt och engagerat bemötande har skapat vår position som ett ledande tjänsteföretag inom branschen.

Verksamheten

Med stor täckning och hög kompetens kan vi erbjuda ett brett utbud inom alla
förekommande maskin- och transporttjänster samt entreprenader inom bygg-
och anläggningssektorn.

Arbetsmiljö

Inom företaget finns verksamheter som kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi ser det som självklart att företaget och all personal följer de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Personal

Personalen är vår största och viktigaste resurs. Många av dem bor i närområdet och har därmed en stark lokal förankring. De är väl kända av kunder och övrig lokalbefolkning. Detta borgar för ett stort personligt ansvar och engagemang avseende utförande och kvalitet.

Miljö

Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekter i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp vill vi bidraga till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är:

Att erbjuda och producera tjänster och produkter på ett sådant sätt att våra kunders förväntningar tillfredsställs

Att skapa tilltro till vår förmåga att leverera önskad kvalitet samt att fortlöpande upprätthålla denna är vår målsättning.

Att ge alla medarbetare förutsättningar för att kunna uppfylla högt ställda krav och ta ansvar för kvaliteten i det egna arbetet.

Att arbeta mot en nollvision när det gäller kvalitetsfel, genom att ständigt utveckla vårt sätt att arbeta.

Följ oss på sociala medier

EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Vår EC140 och EC250 med Fredrik och Micke vid spakarna utför div schaktjobb i Odensala.
Uppdragsgivare: Östersunds Kommun.
#eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #grävmaskiner #lastbilar #kranbilar #hjullastare #dumpers
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Våran nya bodbil är nu på plats och redo för uppdrag. Med kran på 65tm, 6 utskjut, jibb med 6 utskjut samt personkorg så kan vi ta på oss de flesta förekommande kranjobben. Kontakta oss på 063-22300 så hjälper vi dig 😃👍🏻 #eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #lastbilar #kranbilar #hjullastare #väghyvlar #dumpers #grävmaskiner
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Full fart i snösvängen. Johan och Fredde slungar och ”städar” gator på Frösön åt Östersunds kommun, och Pelle hjälper hästarna på traven med lite isrivning åt Östersundstravet.😊 #eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #hjullastare #väghyvlar #lastbilar #kranbilar #dumpers
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Idag fick vi ett brev med en så fin present 🙏 Det värmer när vi kan kan göra någon glad. Tack Oscar✨och tack till Östlunds mark och Sten som utförde jobbet tillsammans med oss. Tack till uppdragsgivaren Östersunds kommun. Trevlig helg✨#eagentreprenad #vitäckerheladittbehov
EAG Entreprenad AB
EAG Entreprenad AB
Vi gräver för utloppsledningen till nya reningsverket i Bydalen. Uppdragsgivare NCC.#eagentrepenad #vitäckerheladittbehov #grävmaskiner #lastbilar #dumprar #väghyvlar #bandschaktare #hjullastare